Le Floridien.com
ABOUT US AD RATES MEDIA KIT CONTACT US PLACE an AD OUR ADVERTISERS OLD ISSUES

ACCUEIL / HOME HAITI-ACTUALITE COMMUNITY NEWS CULTURE SPORTS COMMUNAUTE EDITORIALByenfè lakay pye Powo/Pwawo - 1ere Partie
Premye Daou 2017 | 4h16 PM

Avèk Jud Etyèn


Bonjou/Bonswa

Mwen kontan anpil paske lavi a ba mwen chans vin koze ake nou, anba tonèl jounal "Le Floridien", sou byenfè ki genyen nan plant nou yo. Jodi a mwen vin pale sou pye Powo ou Pwawo/Poireau. Powo genyen non syantifik li "Allium porrum". Pèp Franse te konn rele plant sa "Asperge du pauvre" tèlman se malere ki te konn konsomen Pwawo nan kontinan Ewòp la. Tout 15em jouk 17 syèk pèp Ewòp ak Amerik pa te konnen byenfè plant sa. Pwawo/Poirreau soti nan peyi Iran/Moyen orient. Plis pase 4000 lanne pèp Ejipsyen ap itilize plant sa pou yo kenbe sante yo djougan. An Afrik, nan peyi zansèt nou, plant sa se te chwal batay nou. Se sa ki fè kolonizasyon pa aprann nou anyen ki ekziste nan lanati, nou antre nan zile Ispanyola/Ayiti tou blende ak tout konesans natirèl nou nan tèt nou - Pa janm bliye sa. Genyen anpil ake yon pakèt bagay nou kapab fè ake Pwawo. Rale ti chèz ba nou, vin nou koze sou byenfè ki genyen nan legim sa yo rele Pwawo/Poireau.

An Ayiti, moun lavil plis itilize Plant sa nan zepis yap fè manje, yo konn mete li tou nan soup pen - Nan kèk bitasyon lakay, peyizan nou yo konn itilize li nan lèt pou ede moun ki pwatrinè vin gaya. Yo itilize li tou nan diven pou konbat anpil ake yon pakèt maladi. Elas! Anpil konesans peyizan nou yo pa transmèt nan liv, se yonn nan rezon jèn moun jounen jodi pa konnen anpil mistè ki genyen nan plant nou yo. Bò kote pa m, map fè jefò pou m pataje ake nou tout byenfè ke mwen konnen sou plant yo nan fonmasi lanati…

Gwo save nan domèn plant di pye Pwawo se menm fanmiy ake pye zonyon, pye lay, ak pye echalòt… yo konsidere li tankou yon pye zèb. Li genyen prèske menm gou ake zonyon e lay lò nou manje li kri. Se yon plant ki chaje ake: vitamin B, C, K, B6, etc. yo di tou li chaje ake mineral tankou: fè, manganèz, kalsyòm, etc. Gwo save yo kontinye pou di rasin pye pwawo a bon pou yon kalite maladi tandiske pati vèt ki se tèt Pwawo a, li menm, li bon pou yon lòt kalite maladi - mèvèy lanati. Yo manje li bouyi, kri, yo fè ji ake li, yo konpoze boutèy ak li, elatriye.

Yonn nan bagay ki bon lakay plant sa se pisans li genyen pou ede nou debarase trip nou de anpil vye gabji nou manje. Li ede nou tou konbat grès kap anvayi kò nou. Li ede nou kontwole bon tanperaman nou menm lè nou stresser. Li bay moun ki manke san bon kou san lò nou konsome li nan bouyon, nan soup pen, elatriye.

Genyen yon pwodwi chimik natirèl nan pwawo yo rele "Kaempferol", ki se yon antioksidan. Travay Kaempferol la se kenbe nivo Serotonine ak Dopamine èstab. Yo 2 a se 2 neurotransmitteurs ki tabli baz yo nan sèvo/cerveau moun. 2 neurotransmitteurs sa yo la pou konbat stress ki nan kò nou. Lò yo pa jwenn booster kaempferol [yon pwodwi chimik natirèl pye Pwawo chaje ake li] stress anvayi nou. An gwo nou kapab di; kanmarad ki konsome Pwawo genyen anpil chans pou yo pa stresser.

Map kanpe la pou premye pati a. Nan dezyèm pati ribrik la map vini ake kèk resèt nou kapab jwenn nan pye Pwawo, kalite ji nou kapab fè ak Powo pou gason kap fè bèk atè, pou moun ki soufri tansyon wo, elatriye. Rete branche pou 2em pati a.

Kanmarad, pa genyen anyen sou latè ki pi enpòtan pase sante w… pa kite bouch ou kondwi w sou chimen maladi ak lanmò. Pwovèb la di: Maladi ki gate vanyan… pa kite maladi fè 2 kabès sou sante wou…!!!

Mwen swete nou pase yon bon mwa DAWOUT 2017 anba pisans Jéhovah Dieu. Kontinye swiv mwen sou facebook, nan jounal Le Floridien, nan emisyon radio yo, sou gwoup MEDNA, sou Instagram, sou twitter, elatriye. Pou tout enfo rele Kanmarad Jude Etienne nan 754-244-3021.

Lasante se lavi - an nou pran sante nou au sérieux…!!!Que Jéhovah Dieu vous bénisse…!

Se te koutwazi gwoup Medsin Natirel - MEDNA.

MEDNA pou lavi - Djougan Djougan

Kanmarad Jude Etienne

(LANDSCAPIST HORTICULTURIST)
ZANMI LANATI AYITI - ZALA.
Phone: (754) 244-3021
Home

Home

Home


Home

Our BACK ISSUES
LE FLORIDIEN e-NEWSPAPER

Description: Page couverture

Nos Archives des éditions antérieures
Home


HAITI
Carnaval National
GONAIVES
March (2,3,4) 2014

Home

L’ACTUALITÉ EN VIDÉO


Vol inaugural de la American Airlines Miami vers Cap-Haïtien le jeudi 2 octobre 2014.


Home Haïti-Politique Florida Politic Culture Sports Communauté Editorial Haitian News

To contact us, please call (305)-610-7481 Thanks for visiting Le Floridien Newspaper


 

This site is progressively updated. Copyright 2013 Le Floridien Inc. All rights reserved - 2013   |  Tous droits réservés