Le Floridien.com
ABOUT US AD RATES MEDIA KIT CONTACT US PLACE an AD OUR ADVERTISERS OLD ISSUES

ACCUEIL / HOME HAITI-ACTUALITE COMMUNITY NEWS CULTURE SPORTS COMMUNAUTE EDITORIALLavman - Metsin
Syz Janvye 2018 | 5h29 PM

Avk Jud Etyn


Bonjou/Bonswa

Mwen salye nou tout ki anba tonl jounal Le Floridien. Jodi a mwen byen kontan vin kase moso kichy ake nou sou sante natirl. Kman nou ye? Kenbe fm pa dekouraje, viktwa final la se pou nou menm ki kw nan pisans Jeyova papa a. Jodi a mwen vin brase lide ake nou sou Lavman. Rale ti chz ba nou, vin nou koze sous ante natirl.

Andey, lakay nou an Ayiti, gran paran nou te pran abitid ba nou metsin chak vakans, yon semn avan lekl ouvri. Paran nou te konn ba nou metsin pou plizy rezon; pou netwaye ganis/k nou pandan l ap mete sante nou djougan. Yon timoun ki pran metsin avan lekl genyen anpil chans pou li pa tonbe malad pandan trims/3 mwa lekl la. Timoun sa tou genyen anpil chans pou li vin pi entlijan nan kozman lekl li. Genyen diferan fason yo bay moun metsin. Genyen lavman bk, genyen metsin nou kapab bw sou fm te. Genyen tou ki vini sou fm grenn ou byen ji.

Pran metsin nan men nenpt moun pa yon bagay ki bon paske fk se nan men yon moun ki genyen eksperyans nan domn nan, fk li konnen tr byen sa lap f a. Anpil fwa moun yo bay malad la yon dz ki tw wo pou li. Toujou bw bon kou likid apre nou fin pran yon metsin paske nou kapab genyen risk pou nou deziderate/pdi anpil dlo nan k nou. Pa itilize lwil vejetal ou byen lwil zannimo apre nou fin pran yon metsin, itlize pito yon bon kalite b nan yon Pannad ak kawt.

Metsin pa ft slman pou timoun, granmoun tou dwe pran metsin chak 3 ou byen 6 mwa nan yon lanne, konsa ya genyen chans pou netwaye san, gn yo, elatriye. Evite bay tchovi yo menm kantite dz metsin ake granmoun yo.

Avan yon moun pran yon lavman, li dwe pran rafrechi pou 3 a 8 jou san manke yonn. Moun sa dwe kontakte dokt li ou byen yon moun ki chaje eksperyans nan domn lavman/metsin/lk. Yon moun pa dwe pran yon lavman pou kont li si li pa genyen bon jan konesans nan domn nan. Se lavman pou netwaye trip, fwa, ak san nou. Avan yon moun pran yon trtman/cure pou trip/colon genyen kk prensip moun sa dwe konnen.

Li toujou pi bon pou yon moun kmanse yon remd pa pi piti kantite/dz avan li tonbe nan gwo dz.

Anpil fwa moun dwe pran/bw lavman ajen.

Moun dwe manje yon fwa lavman an kmanse pase moun nan ou byen 5 a 8 /hres tan apr li fin pran metsin nan - si lavman an pa pase li.

Moun dwe pran 2 lavman nan spas 8 a 10 jou.

Moun pa dwe manje apr 6 z nan asw lavy li pral pran lavman an.

Moun nan dwe kenbe menm prensip premye lavman an pandan l ap f dezym lavman an.

Apr yon lavman moun pa dwe manje anpil lwil, piman, zepis, lt, vyann, tafya, gwo manje lou, etc.

Apr yon lavman moun nan dwe bw anpil dlo, ji natirl ou byen sewm.

Apr yon lavman moun nan dwe repoze.

Moun ki pran lavman konn genyen dyare, konsa tou yo konn pa genyen dyare.

Moun pa pran lavman l yo malad grav.

Toujou pran konsy yon moun ki genyen eksperyans ou dokt avan nou bw lavman.

NB: Yon moun ki swiv prensip sa yo genyen anpil chans pou li f yon bon netwayaj nan k li.

Genyen plis pase 100 lavman nan medsin tradisyonl lakay nou. Nou kapab eseye yonn nan yo - [Avan nou mete yo an pratik, mande konsy yon dokt natiralis ou byen yon moun ki genyen eksperyans nan domn medsin natirl].

Lavman # 1

Mete 1 a 2 blan zoranj si nan yon veso pwp. Ajoute 5 a 10 fy Ave/Ave marya nan menm veso sa. Vide yon lit dlo byen cho sou yo. Kouvri li pou 10 minit. Apre bw yon v lavman sa frt ajen, tann li pase w avan ou manje ni bw. F lavman sa jou nou kapab rete lakay.

Lavman # 2

Mete 1 ponyen fy sene ak tout gous bouyi pou 10 a 15 minit nan 1 lit ak demi dlo. Ajoute mwatye ponyen fy absent/wormwood ak 1 kiy poud buchu, si nou genyen li. Pa bliye mete yon ti fy kachiman tou piti. Apr li fin bouyi koule li, kite li frt. L li frt ajoute 1 kiy/tablespoon lwil palma kristi. Nou kapab blende yo pou lwil la byen marye ak te a. Bw yon v lavman sa ajen, tann li pase w avan ou manje.

Lavman # 3

Pran 4 a 5 bl fy ti mapou/medsiyen berachen, mwen byen di nou wi fy ti mapou se pa fy pye mapou. Avan nou kase fy yo bese tt branch lan pou li gade at. Kite branch lan gade at pou yonn a 2 minit, apr rache fy yo. Lave yo - f yon frikase ak yo. Manje frikase sa ak yon ti b ajen. Rmd sa bon tou pou moun ki konn konstipe tou. Metsin sa ap netwaye trip/colon nou.

Lavman # 4

Mete 1 kiy lwil palma kristi nan demi bouty by cho, sa vle di fk by pa te nan frijid. Blende li, apr bw konpoze sa ajen pou nou lave anndan nou.

Lavman # 5

Mete 1 kiy lwil Palma Kristi nan mezi dlo yon kokoye ole. Brase li byen brase, bay kanmrad ki vle pran lavman an tout dz sa yon kou - li dwe bw li ajen e rete tann lavman an pase li avan li manje. Sa depan nou kapab mete 2 rive jouka 4 kiy lwil maskriti nan dlo kokoye a. Sa pral depann si kanmarad la se yon moun ki sere ou byen se se yon moun ki ale nan latrin nmalman. Lavman sa dwe bw menm kote nou ouvri kokoye ole a.

Pa bliye nou genyen liv KICHOY la pou slman $ 40.00. Kanmarad Rele kanmarad Jude nan 754-244-3021. An nou sipte Ayisyen pandan nap konsome pwodwi natirl e ganik.

Mwen te kontan ansanm ake nou yon fwa ank anba tonl jounal Le Floridien. Mwen swete nou pase yon bon fen mwa Janvye 2018 anba pisans Jeyova papa a.

Viv Medsin Natirl - Viv yon Ayiti an sante...!!!

Kanmarad Jude Etienne, Djougan Djougan.

754-244-3021 MEDNA pou lavi - Djougan Djougan
Kanmarad Jude Etienne
754-244-3021


Kanmarad Jude Etienne

(LANDSCAPIST HORTICULTURIST)
ZANMI LANATI AYITI - ZALA.
Phone: (754) 244-3021
Home

Home

Home


Home

Our BACK ISSUES
LE FLORIDIEN e-NEWSPAPER

Description: Page couverture

Nos Archives des ditions antrieures
Home


HAITI
Carnaval National
GONAIVES
March (2,3,4) 2014

Home

LACTUALIT EN VIDO


Vol inaugural de la American Airlines Miami vers Cap-Hatien le jeudi 2 octobre 2014.


Home Hati-Politique Florida Politic Culture Sports Communaut Editorial Haitian News

To contact us, please call (305)-610-7481 Thanks for visiting Le Floridien Newspaper


 

This site is progressively updated. Copyright 2013 Le Floridien Inc. All rights reserved - 2013   |  Tous droits rservs